JEF United Ichihara Chiba - Players 2008BACK TO LOTYH
Football Metadata AnalysisGOALKEEPERS

1 Tomonori Tateishi
17 Ryo Kushino
21 Daisuke Nakamaki
30 Masahiro Okamoto

DEFENDERS

3 Daisuke Saito
4 Eddy Bosnar
5 Kozo Yuki
14 Shohei Ikeda
24 Junya Tanaka
27 Tomoya Kumagai
31 Ryota Aoki
33 Seiko Yamanaka
35 Kengo Takata
36 Tadashi Takeda
38 Norihiro Kawakami

MIDFIELDERS

2 Masataka Sakamoto
6 Tomi Shimomura
7 Kohei Kudo
8 Yuta Baba
15 Koji Nakajima
16 Tatsuya Yazawa
19 Atsushi Ito
22 Koki Yonekura
23 Takashi Rakuyama
29 Tsukasa Masuyama
34 Kosuke Nakahara
39 Ken Matsumoto
41 Tatsuro Inui

FORWARDS

9 Kota Aoki
10 Reinaldo
11 Tatsunori Arai
13 Mitsuki Ichihara
18 Seiichiro Maki
20 Takuya Kokeguchi
25 Hibiki Kato
26 Ryo Kanazawa
28 Kyohei Horikawa
32 Kim Dong Soo
42 Yasuhiro Okuyama
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy