Tokyo Verdy - Players 2008BACK TO LOTYH
Football Metadata AnalysisGOALKEEPERS

1 Yoichi Doi
21 Yoshinari Takagi
26 Takahiro Shibasaki
34 Tomoyuki Suzuki

DEFENDERS

2 Kensuke Fukuda
3 Shigenori Hagimura
4 Takumi Wada
5 Daisuke Nasu
14 Seitaro Tomisawa
17 Yukio Tsuchiya
27 Masaka Iida
28 Sho Asuke
29 Sho Miyasaka

MIDFIELDERS

6 Tomo Sugawara
8 Kosei Shibasaki
10 Diego
11 Harutaka Ono
15 Francismar
18 Kojiro Kaimoto
20 Nozomi Hiroyama
22 Toshihiro Hattori
23 Takashi Fukunishi
24 Tsuyoshi Yoshitake
31 Jumpei Shimmura
33 Hiroki Kawano

FORWARDS

7 Leandro
13 Taira Inoue
16 Kazunori Iio
19 Yuzo Funakoshi
25 Kazuki Hiramoto
32 Osama Elsamni
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy