Oita Trinita - Players 2008BACK TO LOTYH
Football Metadata AnalysisGOALKEEPERS

1 Shusaku Nishikawa
16 Seigo Shimokawa
23 Ryosuke Ishida
29 Keisuke Shimizu

DEFENDERS

2 Ryo Kobayashi
4 Yuki Fukaya
17 Yuichi Nemoto
22 Taikai Uemoto
24 Tetsuya Yamazaki
25 Hiroyuki Kobayashi
26 Tatsuya Ikeda
33 Yoshiaki Fujita

MIDFIELDERS

3 Roberto
5 Edmilson
6 Masato Morishige
7 Teppei Nishiyama
8 Mu Kanasaki
11 Shingo Suzuki
14 Akihiro Ienaga
28 Hiroshi Kiyotake
30 Yudai Inoue

FORWARDS

10 Ueslei
13 Daiki Takamatsu
18 Hiroshi Ichihara
19 Shunsuke Maeda
20 Daisuke Takahashi
21 Masaru Matsuhashi
27 Koki Kotegawa
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy