Oita Trinita - Players 2009BACK TO LOTYH
Football Metadata AnalysisGOALKEEPERS

1 Shusaku Nishikawa
16 Seigo Shimokawa
23 Ryosuke Ishida
29 Keisuke Shimizu

DEFENDERS

2 Shusuke Tsubouchi
4 Yuki Fukaya
22 Taikai Uemoto
26 Tatsuya Ikeda
33 Yoshiaki Fujita
25 Hiroyuki Kobayashi

MIDFIELDERS

3 Roberto
5 Edmilson
6 Masato Morishige
7 Teppei Nishiyama
8 Mu Kanasaki
11 Shingo Suzuki
14 Akihiro Ienaga
21 Keigo Higashi
28 Hiroshi Kiyotake
30 Yudai Inoue
32 Masashi Miyazawa
34 Takashi Umeda

FORWARDS

9 Yasuhito Morishima
10 Ueslei
13 Daiki Takamatsu
18 Takahiko Sumida
19 Shunsuke Maeda
20 Daisuke Takahashi
27 Koki Kotegawa
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy